2012-08-02

Stabilt

Jamen så. Ett hysteriskt lipanfall från ingenstans och utan anledning. Känns stabilt.

Inga kommentarer: